mumia-abu-jamal-2011.jpg

Mumia Abu-Jamal im Jahr 2011, nach der Verlegung aus dem Todestrakt
Mumia Abu-Jamal im Jahr 2011, nach der Verlegung aus dem Todestrakt