presi_4.jpg

Plenarsaal des Parlaments
Plenarsaal des Parlaments